Soutěž o poukaz za 1000 Kč

soutez

SOUTĚŽ O POUKAZ ZA 1000 KČ NA NÁKUP

Připravili jsme pro vás velkou soutěž o poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup na našem e-shopu.

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA!

Výhercem se stává: @danielababikova

Gratulujeme a již brzy vyhlásíme únorovou soutěž.

Stačí splnit následující a výhra může být vaše:

 • Sledujte profil na Instagramu @tiskolino
 • Označte v komentáři osobu, které by se dárkový balíček mohl hodit 
 • Dejte like soutěžnímu příspěvku 

PLATNOST SOUTĚŽE

Soutěž platí od 13. 1. 2024 do 24. 1. 2024 do 18:00.

CO MŮŽETE VYHRÁT?

1x poukaz na nákup na e-shopu Tiskolino.cz v hodnotě 1000 Kč.

VÝBĚR VÝHERCŮ A PRAVIDLA

Soutěže se mohou zúčastnit osoby s trvalým pobytem na území České republiky starší 18let. Výherci budou vybráni náhodným výběrem 24. 1. 2024
v 19:00 a jména budou zveřejněna na této stránce.

Pravidla a podmínky soutěže:

 1. POŘADATEL, ORGANIZÁTOR, DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

POŘADATEL: Martina Krásová, se sídlem Počaply 16, Počaply 262 72, IČ 05665205. ORGANIZÁTOR: Martina Krásová, se sídlem Počaply 16, Počaply 262 72, IČ 05665205

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 9. 12. – 16. 12. 2023. Dále jen „soutěžní období“. 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI: 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České republice starší 18let (dále jen „účastník“). Komunikace s účastníky probíhá přes instagramovou stránku Tiskolino, není-li dále uvedeno jinak. 

 1. PRŮBĚH SOUTĚŽE: 
 • Sledujte profil na Instagramu @tiskolino
 • Označte v komentáři osobu, které by se dárkový balíček mohl hodit 
 • Dejte like soutěžnímu příspěvku 
 1. URČENÍ VÝHERCE:

Soutěžící se musí v soutěžním období stát fanouškem Instagramového profilu Tiskolino a do komentáře označit osobu, které by se mohl dárkový balíček líbit a dát like soutěžnímu příspěvku.  Výherce bude vybrán náhodným výběrem z komentářů u soutěžního příspevku na Instagramu 24.1. 2024 v 19:00.  Pro zvýšení šance na výhru můžete komentářů přidat několik, ale v každém komentáři musí být označený jiný profil.

 1. VÝHRA: 

1x poukaz na nákup zboží na e-shopu Tiskolino.cz v hodnotě 1000 Kč.

 1. PŘEDÁNÍ VÝHER 

Výherce bude vyhlášen na webové stránce https://www.tiskolino.cz/soutez-o-poukaz-na-1000-kc; výhra bude poslána poštou na výdejní místo, které si výherce určí.

Výherce musí napsat na e-mail info@tiskolino.cz své jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu výdejního místa, kam mu výhru zašleme a to nejpozději do 31.1.2024.

V případě, že výherce nesdělí do daného e-mailu do 31. 1. 2024 do 23:59 tyto údaje, výhra propadá pořadateli. 

 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Vložením komentáře k soutěžnímu příspěvku pořadatele účastník soutěže souhlasí s úplnými pravidly soutěže a uděluje pořadateli soutěže souhlas, aby pořadatel jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail za účelem dalšího markegngového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovávány, pokud jde o jméno, příjmení, e-mail a adresu, za účelem nabízení produktů a služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo žádat o vysvětlení, požadovat jejich opravu, blokaci nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo na omluvu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. 

 1. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. 

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher, ani za funkčnost webových, instagramových stránek. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.tiskolino.cz/souteze, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla soutěže. 

Aktuální a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u pořadatele na jeho webových stránkách www.tiskolino.cz/souteze. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem do soukromé zprávy na e-mail info@tiskolino.cz. 

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher. Přesnou specifikaci výhry určuje zásadně pořadatel. 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či organizátorovi a s nimi spolupracujícím agenturám a společnostem, jakož i osoby ve vztahu osob blízkých k těmto osobám. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. 

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem webového systému  Instagram a provozovatel webového systému Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete provozovateli webového systému Instagram.

Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli na e-mail infobchod@tiskolino.cz, nikoliv webovému systému Instagram.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
Jsme plátci DPH. Zvýrazněné ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH a v detailu produktu i bez DPH.